בית הכנסת בקדיטא

 

the-synagogue-in-kadita

הכניסה לבית הכנסת

the-synagogue-in-kadita-2

the-synagogue-in-kadita-3

תתקשרו מייד

the-synagogue-in-kadita-12

the-synagogue-in-kadita-11

the-synagogue-in-kadita-10

גג בית הכנסת

the-synagogue-in-kadita-9

the-synagogue-in-kadita-8

עזרת הנשים בבית הכנסת

the-synagogue-in-kadita-16

the-synagogue-in-kadita-15

the-synagogue-in-kadita-14

the-synagogue-in-kadita-13

ספרים החוצצים בין עזרת הגברים לעזרת הנשים

the-synagogue-in-kadita-7

the-synagogue-in-kadita-6

the-synagogue-in-kadita-5

בודד? תתבודד

the-synagogue-in-kadita-4  

Leave a Reply