דלת 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 70x105 cm
שני וילונות 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 98X59 cm
דלת 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 70.5x105.5 cm
פינה בחדר 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 107x71 cm
חד פעמית 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 72x48 cm
ארון עץ 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 29x37 cm
קיר 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 32x46 cm
שידה 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 98X59 cm
Untitled 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 90x114cm
Untitled 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 90x114cm
Untitled 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 90x114cm
Untitled 2022 - Silver Gelatin print on fiber fine art paper 90x114cm