Monopol street view

מונופול הוא משחק לוח שמטרתו השגת שליטה על שטחי נדל״ן, תוך כדי קניה ומכירת נכסים. המנצח הוא השחקן העשיר ביותר שצבר את ההון הגדול ביותר.י הערים והרחובות במשחק מצויינים על ידי מחיר התואם את שווי הנדל״ן במקום. השחקנים קונים ומוכרים נכסים ללא כל הכרות עם המקום הפיזי. המשחק אינו נותן כל מידע בין אם חזותי או טקסטואלי אודות המקום. כל שחקן רואה אל מול עיניו את הערך הכספי של הרחוב והעיר וכיצד אותו מקום יעזור לו להתעשר מהר יותר. המטרה היא התעשרות גרדה.י כחלק מתהליך היצירה יצרתי תהליך מחקרי המתחקה אחר אותן ערים ורחובות מן המשחק בניסיון ליצור חיפוש ווירטואלי היהווה האנשה של המשחק – תהליך יומיניטיזאציה (הפיכת המשחק …