מרחב המרחבים הישראלי

הערה: השורות הבאות אינן מהוות מסמך המנחה או מסביר כיצד יש להתגונן או לבנות מרחב להתגוננות בפני ארוע קונבנציונאלי או כזה שאינו קונבנציונאלי. שורות אלו באות אך ורק לשם פולמוס והצגת האבסורד אדריכלי בו אנו חיים בארץ. לאחר קריאתי של הספר חלל וכו׳ – מרחב מרחבים של ז’ורז’ פֶּרֶק חסרו לי כמה מרחבים לקורא הישראלי. או בגישה אחרת, אילו מרחבים היו נוספים לספרו של פֶּרֶק במידה והיה נכתב של ידי ישראלי. פֶּרֶק מציג בעניין רב את המרחבים הבאים: הדף, המיטה, החדר, הדירה, חלל חסר שימוש, מדרגות, בניין, רחוב, שכונה, עיר, מחוץ לעיר, הכפר, ארץ, עולם, חלל וכו’ – סילחו לי אם לא הזכרתי את …